Poskytneme Vám ambulantní software pro vykazování péče.

Protože nemáme rádi papírování, veškerou povinnou dokumentaci převedeme do digitální podoby a bude Vám kdykoli dostupná na telefonu, tabletu i počítači.

Nejprve zjistíme, v jakém stavu se povinná dokumentace ordinace nachází.

Po auditu zajistíme opravu a doplnění dokumentace.

Hlídáme za Vás bezpečnostně-technické kontroly, elektrorevize, či jiné důležité události.

Zajistíme zpracování dokumentace minutové kalkulace, včetně Ceníku výkonů.

Zajistíme zpracování dokumentace BOZP i PO včetně pravidelných školení.

Kompletní zajištění seminářů a kongresů.

Úřady a starosti s tím spojené přenechte nám. Pomůžeme také s pojišťovnami při nesrovnalostech ve vyúčtování výkonů nebo se zasmluvněním pojišťoven.

Kontrola nastavení požadavků na GDPR v ordinaci.

LÉKAŘSKÝ AMBULANTNÍ SOFTWARE

Zdarma Vám poskytneme ambulantní software pro vykazovaní péče

AUDIT POVINNÉ DOKUMENTACE ORDINACE

Nejprve zjistíme, v jakém stavu se ordinace nachází, přičemž prověříme:

  • Agendu zdravotnických prostředků
  • Provozní řád
  • Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
  • Standardní operační postupy
  • Evidence léčivých přípravků 
  • Provedeme ekonomický audit

OPRAVA POVINNÉ DOKUMENTACE ORDINACE

Zajistíme opravu a doplnění dokumentace, výše uvedených povinností.

SOFTWARE PRO VEDENÍ POVINNÉ DOKUMENTACE ORDINACE

Protože nemáme rádi papírování, veškerou povinnou dokumentaci navíc převedeme do digitální podoby a bude tak kdykoli dostupná.

HLÍDANÍ TERMÍNŮ REVIZÍ A POVINNÝCH KONTROL

Hlídáme za Vás bezpečnostně-technické kontroly a elektrorevize.

VÝPOČET MINUTOVÉ KALKULACE + CENÍK VÝKONŮ

Zajistíme zpracování dokumentace minutové kalkulace, včetně ceníku pro pacienty.

DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Zajistíme zpracování dokumentace BOZP i PO autorizovanou společností.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Co by to bylo za službu, pokud bychom se Vám nepokusili ušetřit. Účetnictví navíc vedeme on-line.

KOMUNIKACE S ÚŘADY A ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Úřady a starosti s tím spojené přenechte nám. Pomůžeme také s pojišťovnami při nesrovnalostech ve vyúčtování výkonů.

 

Výše uvedené záležitosti jsou již obsaženy v ceně služby SPRÁVA ORDINACE. Na Vás je pouze, který z nabízených programů si vyberete.