Pro klienty lékaře, kteří nechtějí platit vysoké sumy za zpracování povinné dokumentace, nebo jiných zákonných záležitostí.

Klientům je po konzultaci nastaven tarif, který odpovídá velikosti zařízení a objektivně reflektuje potřeby i finanční možnosti zdravotnického zařízení.

Bližší informace Vám rádi poskytnou kolegové z obchodního oddělení. Kontaktní údaje a formulář naleznete zde.